جهت جستجوی محتوای گروه اگزیت، از کلیدواژه مناسب در فیلد مقابل استفاده نمایید. سپس، نتایج در قسمت جستجوی پیشرفته، قابل بهینه‌سازی خواهد بود.

 

استراتژی رشد

ادغام و تملیک

ادغام و تملیک

ادغام و تملیک از عناصر و اجزاء استراتژی رشد برای نهادهای مالی و اقتصادی محسوب می شود. بنگاه‌های اقتصادی برای ادغام و تملیک انگیزه‌های متنوعی داشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به صرفه به مقیاس (وقتی صنایع بالادستی به صنایع پایین دستی مواد اولیه را تأمین نموده و به منظور افزایش چرخه ارزش افزوده اقدام به ادغام یا تملیک صنایع پایین‌دستی خود می‌نمایند) اشاره نمود. رقابت‌زدایی و ایجاد شکلی از انحصار، کاهش هزینه‌ها، متنوع‌سازی و توسعه محصول و دسترسی به نیروی کار ارزان از دیگر انگیزه‌های استراتژی ادغام و تملیک می‌باشد.

استراتژی رقابتی کسب و کار

استراتژی کسب و کار

در راه اندازی کسب و کار جدید، استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک در اغلب موارد شخص کارآفرین مسؤولیت مباحث استراتژیک سازمان را در کنار مباحث فنی و اداری نظیر تولید و خدمات به صورت توأمان دارند و این مهم ضرورت بهره‌گیری از خدمات مشاوره استراتژی رقابتی کسب و کار را دوچندان می‌نماید.

 

توسعه کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار مشتمل بر فرآیندهایی است که در حوزه تجزیه و تحلیل، آماده‌سازی و بهره‌گیری از فرصت‌های رشد و همچنین پایش و نظارت بر چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌ها، در سه حوزه محصول، مشتری و شبکه‌‌ی ارتباطات از طریق ایجاد تمرکز بر روی فرصت‌های رشد صورت می‌گیرد.