رشد کسب و کار

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار شامل فرآیندهایی در حوزه تحلیل، آماده‌سازی و بهره‌گیری از فرصت‌های رشد و پایش و نظارت بر چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌هاست که باایجاد ارزش‌های بلند‌مدت در سه حوزه توسعه محصول، توسعه بازار و شبکه‌‌ی روابط از طریق ایجاد تمرکز بر روی فرصت‌های رشد صورت می‌گیرد
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.