شبکه‌های اجتماعی

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
سازمان مدیریت صنعتی به تبعیت از انجمن اقتصاد جهانی نسبت به انتشار شاخص‌های جدیدی همچون آمادگی شبکه‌ای و اقتصاد دانش برای ارزیابی و سنجش اقتصاد کشورهای جهان و مقایسه وضعیت فعلی کشور با آنها اقدام می‌کند.
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.