طرح مالی

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
مدل سازی مالی از مهم ترین مهارت‌ها در مشاوره مالی و سرمایه گذاری توسعه کسب و کار و با هدف ایجاد یک نمایه انتزاعی از آن کسب و کار، جهت پیش بینی عملکرد آن است.
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.