مدل مالی استارتاپ

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
اطلاعات و فرآیندهای کسب و کار چه در مرحله راه‌اندازی و چه در مرحله توسعه کسب و کار، با سه هدف متفاوت در قالب مدل مالی پیاده می‌شود؛ پیش‌بینی، گزارش‌دهی و تصمیم‌گیری.
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.