مشاوره صادرات

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
شركت مدیریت صادرات از انواع واسطه‌های صادراتی است جهت كمك به تولیدکننده‌ها در ورود به بازارهای جهانی، با ماهیتی مستقل و خصوصی در قالب برون سپاری فعالیت می‌نماید
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.