کسب و کار کوچک

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
در فرآیند راه اندازی کارآفرین مسؤولیت مباحث استراتژیک سازمان را در کنار مباحث فنی و اداری به صورت توأمان بر عهده دارد و این ضرورت مشاوره استراتژی را نشان می‌دهد
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.