تحقیقات بازار

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
اینجا قصد داریم مراحل گام‌به‌گام فرآیندهای تحقیقات بازار و چگونگی انجام یک تحقیق بازار مختصر برای برند (کسب و کار) خود را بررسی کرده، ببینیم که چگونه داده‌های مورد نیاز را بدست آورده، تحلیل نموده و نهایت استفاده را از این داده‌ها داشته باشیم.
دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
تحقیقات بازار فرآيند طراحى، جمع آورى، تجزيه تحليل و گزارش يافته‌هاى مربوط به وضعيت موجود بازار است که با جمع آوری اطلاعات، سازمان را به بازار مرتبط می‌کند.
راهکار توسعه بازار
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.