توسعه بازار

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
شركت مدیریت صادرات از انواع واسطه‌های صادراتی است جهت كمك به تولیدکننده‌ها در ورود به بازارهای جهانی، با ماهیتی مستقل و خصوصی در قالب برون سپاری فعالیت می‌نماید

توسعه بازار

استراتژی توسعه بازار با تکیه بر قابلیت‌های موجود در محصولات، زمینه ورود به بخش‌های مختلف بازار و یا عرضه محصول در جغرافیایی گسترده‌تر را مورد توجه قرار می‌دهد، با این پیش‌فرض که ساختارهای نهادی (فرهنگ، قوانین، انتظارات و ...) در بازارهای جدید امکان افزایش مشتریان بالفعل را فراهم می‌نماید.
دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
تحقیقات بازار فرآيند طراحى، جمع آورى، تجزيه تحليل و گزارش يافته‌هاى مربوط به وضعيت موجود بازار است که با جمع آوری اطلاعات، سازمان را به بازار مرتبط می‌کند.

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار شامل فرآیندهایی در حوزه تحلیل، آماده‌سازی و بهره‌گیری از فرصت‌های رشد و پایش و نظارت بر چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌هاست که باایجاد ارزش‌های بلند‌مدت در سه حوزه توسعه محصول، توسعه بازار و شبکه‌‌ی روابط از طریق ایجاد تمرکز بر روی فرصت‌های رشد صورت می‌گیرد
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.