فرصت شغلی

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
2
کارشناس تحقیقات بازار فردی است آشنا با ادبیات اقتصاد و مدیریت که با بهره‌گیری از مهارت‌های سواد اطلاعاتی، پژوهش و تحقیق موضوعات و گزارش‌نویسی خود، در کنار شناخت ساز و کارهای بازار ایران ...
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.