دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، به منظور ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه و مشارکت و تبادل نظر میان اساتید و خبرگان این حوزه در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز نوآوران و اکوسیستم نوآوری، حمایت خود را به صورت رسمی از فعالیت‌های گروه اگزیت، طی سه دوره قرارداد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اعلام نموده است.