سامانه کارا چیست؟

سامانه کارا سامانه‌ای به منظور تخصیص وام اشتغال فراگیر و وام اشتغال روستایی و عشایری به متقاضیان هر استان با در نظر گرفتن اولویت‌های تعیین شده آن استان و تا سقف اختصاص یافته به آن استان می‌باشد. سهم استان تهران در ردیف اشتغال فراگیر در ۲۴ رسته فعالیت برابر ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که از ابتدای آغاز به فعالیت طرح، بخش قابل توجهی از آن جذب گردیده است.

چرا در ثبت نام سامانه کارا به طرح توجیهی نیاز داریم؟

سامانه کارا براساس مصوبه شماره 37597 مورخ 96/3/31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرای ماده 5 تصویب نامه کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه شماره 139003/96مورخ 96/5/8 بانک مرکزی ج.ا.ایران مبنی بر ارائه تسهیلات به طرحهای اشتغالزاي ذیل برنامه اشتغال فراگیر از منابع بانکهای عامل منتخب و همچنین بر اساس بند (ب) مواد 8 و 9 تصویب نامه شماره 103898/ت 54691ه مورخ 96/8/21 هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، راه اندازی شده و ثبت درخواست در این سامانه به منظور دریافت وام اشتغالزایی و یا وام اشتغال روستایی و عشایری جهت سرمایه گذاران و کارآفرینان الزامی است.

در این سامانه ضمن ثبت اطلاعات شخصیت حقیقی یا حقوقی متقاضی دریافت وام اشتغالزایی، کلیاتی از طرح توجیهی مورد نظر وی شامل بر مبلغ مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش، سهم آورده متقاضی و هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی ثبت می‌گردد. همچنین فایل خلاصه‌ای از طرح توجیهی می‌بایست در سامانه بارگذاری شود که این فایل توسط کارشناسان دستگاه متولی (دستگاه اجرایی صادرکننده جواز و ناظر بر عملیات کسب و کار مورد نظر متقاضی) و نهایتاً کارگروه ارزیابی طرح‌ها در سطوح شهرستان و استان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. طبق مراحل و فرآیند تعریف شده در دستورالعمل تسهیلات اشتغال فراگیر و همچنین تسهیلات روستایی و عشایری، این فایل به عنوان مبنای تأیید طرح می‌بایست با خود طرح توجیهی مطابقت داشته باشد، و پس از تأیید دستگاه‌های ذیربط، به یکی از بانک‌های عامل ارجاع داده می‌شود.

در این مرحله متقاضی می‌بایست طرح توجیهی کامل را جهت دفاع از توجیه پذیری اقتصادی و فنی کسب و کار مورد نظرش، در اختیار بانک قرار دهد و بانک پس از بررسی طرح توجیهی مزبور نسبت به اعطا یا عدم اعطای تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد نمود. لذا از طرفی مطابق دستورالعمل، عدم تطابق اطلاعات خلاصه طرح توجیهی اولیه (ثبت شده در سامانه کارا) با طرح توجیهی تفصیلی ارائه شده به بانک موجب رد شدن طرح شده و ثبت مجدد طرح، مستلزم طی مراحل مورد نیاز از ابتدا خواهد بود! از طرف دیگر در مراحل ابتدایی ثبت نام در سامانه کارا نیازی به تهیه طرح توجیهی کامل (و صرف هزینه بالا) نبوده و صرفاً اطلاعات در قالب فرم خلاصه طرح توجیهی مورد نیاز متقاضیان خواهد بود. این امری است که بهره‌گیری از مشاوران را ضروری می‌نماید و به همین علت در سامانه کارا مشاورینی پس از احراز صلاحیت، برای این مهم در هر استان معرفی شده‌اند. این مشاوران، طرح را با مشخصات مورد نظر بانک عامل تنظیم و در بازه زمانی مورد نیاز به متقاضیان تحویل می‌نمایند. گروه اگزیت به عنوان یک شرکت مورد حمایت دانشگاه تهران، اولین مشاور مجاز استان تهران در زمینه ارائه خدمات کارآفرینی و سرمایه‌گذاری از طرف وزارت کار می‌باشد.

 

مراحل انجام ثبت نام در سامانه کارا به چه صورت است؟

مراحل انجام ثبت نام و بررسی طرح در نمودار زیر به خوبی نمایش داده شده است؛ شیوه انجام کار به این صورت است که پس از تکمیل مراحل ثبت نام حدود یک هفته تا ۱۰ روز بررسی‌های اولیه صورت گرفته و در صورت تأیید طرح، که بر اساس همراستایی طرح با اولویت‌های استان و صلاحیت متقاضی در اجرای طرح، صورت می‌گیرد، طرح به یکی از بانک‌های عامل (بنا به درخواست متقاضی و یا بانکی که ردیف اعتبار خالی داشته باشد) جهت بررسی نهایی و اعطای تسهیلات ارسال می‌گردد. بررسی و اعلام نظر بانک نهایتاً یک ماه از زمان تکمیل مدارک به طول خواهد انجامید.

گردش کار پرداخت وام اشتغال فراگیر
 
مشاوران گروه اگزیت آماده هستند تا ضمن مشاوره و پاسخگویی به پرسش‌های احتمالی شما، در خصوص تهیه طرح توجیهی مورد نیاز بانک‌های عامل با لحاظ ظرایف معمول جهت صرفه‌جویی در زمان و هزینه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران محترم، خدمت شایسته‌ای ارائه نمایند. شما می‌توانید از این طریق با ما در تماس باشید.