دانشکده کارآفرینی

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، حمایت خود از مجموعه فعالیت‌ها و خدمات گروه اگزیت را، طی سه دوره قرارداد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به صورت رسمی اعلام نمود.
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.