راهکارهای غیرارگانیک

دسته‌بندی
تعداد دیدگاه‌ها
0
یکی از محورهای سه‌گانه توسعه کسب و کار مربوط به شبکه‌ی ارتباطی آن و در خصوص جایگاه کسب و کار در میان زنجیره ارزش صنعت مورد نظر است و در این حالت با راهکارهای غیرارگانیک نظیر برون سپاری، عاملیت و نمایندگی، تشکیل کنسرسیوم، مشارکت انتفاعی و ادغام و تملیک به صورت برونزا دنبال می‌شود
Greek-Logo

با درج ایمیل خود، جهت دریافت راهنما و نکته‌های تخصصی روزانه، در خبرنامه ثبت‌نام نمایید؛
تا با راهکارهای داده-محور و رویکرد مبتنی بر شواهد توسعه کسب و کار گروه اگزیت، آشنا شوید.